stilstaan bij wat is...

Alles is afhankelijk van onze zintuiglijke waarneming en de manier waarop wij al datgene verwerken en opslaan: stilstaan bij wat is. Van het veld (wilde kruiden, bloemen & wortels), met passie en kunde geteelde groenten en vlees of de vissers van onze Noordzee. De beschikbaarheid ervan zelden constant omwille van weer en wind, steeds deemoedig zoekend naar het allerbeste.